© Fauzi bin Ahmad Ghazali | FotoGrafik.My


© Ngatimah binti Basar | STS.EDU.MY


© Fauzi bin Ahmad Ghazali | FotoGrafik.My


© Fauzi bin Ahmad Ghazali | FotoGrafik.My


© Fauzi bin Ahmad Ghazali | FotoGrafik.My


© Fauzi bin Ahmad Ghazali | FotoGrafik.My


© Ngatimah binti Basar | STS.EDU.MY


© Ngatimah binti Basar | STS.EDU.MY


© Fauzi bin Ahmad Ghazali | FotoGrafik.My


© Hj Mohd Rashid bin Ibus | STS.EDU.MY


© Ngatimah binti Basar | STS.EDU.MY


© Ngatimah binti Basar | STS.EDU.MY

Abu Hurairah menceritakan bahawa Nabi S.A.W pernah bersabda:
"Tidak ada seorang anak pun yang dilahirkan, melainkan dia dilahirkan dalam keadaan suci bersih, maka ibu bapanyalah yang menjadikan Yahudi atau Nasrani atau Majusi."
(Sahih Bukhari)

    
Portal ini sesuai dilayari menggunakan Apple Safari 5.0, Google Chrome 7.0, Mozilla Firefox 3.0 dan Opera 10.6
web
analytics

 

Go to top