Petugas Kejohanan
© Fauzi bin Ahmad Ghazali | FotoGrafik.My

Gelagat anak-anak STS di hari sukan.